โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศจากคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครและกำหนดการจากประกาศด้านล่าง )

 

*** เลือกตั้งล่วงหน้าวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ***

*** เลือกตั้งทั่วไปวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ***

 

ดาวน์โหลดประกาศการเลือกตั้งและกำหนดการต่าง ๆ ==> คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ( ส่วนวิิทยาลัยฯ )

ขอบคุณข้อมูลจาก : ณยศ สังข์คำภาร์  บุคคลากรวิทยาลัยฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา