โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรม Workshop เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรม Workshop เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1928 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ  ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 รับด่วนจำนวนจำกัด 30 คน ลงทะเบียนก่อน 30 เมษายน 2561 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท 
        สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาด้านการพัฒนาทักษะการรับกลิ่นรส การคัพปิ้งกาแฟรวม 2 ระดับ คือระดับพื้นฐาน และระดับกลาง เพื่อมุ่งสู่มาตราฐานการทดสอบชิมและการผลิตกาแฟแบบมืออาชีพ ตามระบบสมาคมกาแฟพิเศษ(SCA)  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรุ่งเรืองรัตน์ โทร: 095-2432318 / Line id : rungruangrat  หรือดูรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOf2JA-DVaFanoY_1zFNroYoAIxChExRyn37UzMVl6DIWEHg/viewform  ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท รวมอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เอกสาร/ตัวอย่างฝึกตลอดการอบรม/ไม่รวมค่าที่พัก (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา