โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม แก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ธนาคารกสิกรไทย บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม แก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 640 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ C2-204 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ

นางสาวอังควิภา หาญเพชร ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอฝาง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมใหม่ ในสถาบันการเงิน เพราะมีแนวโน้มว่าการดำเนินธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบัน จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 4 ด้าน ประกอบด้วย Social Media, Mobile, Analytics และ Cloud ที่เกิดการประยุกต์ใช้บนแนวโน้มการเติบโตด้านอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกันนี้ได้แชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา