โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ WRG2018 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า THE HUB รังสิต กรุงเทพมหานคร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ WRG2018 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า THE HUB รังสิต กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 สิงหาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1760 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า THE HUB รังสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษาและงานวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายอรรณพ  แซ่โค้ว , นายอธิป  เพชรน้อย , นายศุภวิชญ์ ธีระดำรงศักดิ์ , นายอาชัญ  ชาครไพบูลย์ และนายญาณพัฒน์  โปธัง เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ WRG2018

ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์รุ่น i-BEAM Line Tracing รุ่น Senior นายศุภวิชญ์ ธีระดำรงศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มาครอง 

โดยทั้งนี้จะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้ฝึกให้รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงช่าง 
และการประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น อิเล็กทรอนิกส์

และเป็นเวทีการแข่งขันให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์ได้มีโอกาสประลองความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม และการแก้ไขโจทย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระดับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.บวรศักดิ์ สมเคราะห์
ที่มา : http://www.wrgthailand.com/wrg2018/


คลังรูปภาพ : WRG2018 รังสิต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา