โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน 3/2561) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน 3/2561) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1449 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้ง ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน 3/2561) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ทุกหลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

ดาวน์โหลดเป็น PDF ==> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา