โลโก้เว็บไซต์ โปรเจคเด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงในงาน Maker Party 2018 Chiang Mai | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โปรเจคเด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงในงาน Maker Party 2018 Chiang Mai

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานความคืบหน้าของน้องๆ นักศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ CISAT | Electrical Project 3 ได้แก่ 1.นายคณิศร ปันฟ้า 2.นายรัฐกิตติ์ ชมบุญ 3.นายโสภณวิชญ์ ขัติยะราช

ที่ร่วมกันจัดทำโครงงานเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในชื่อโปรเจค "การออกแบบและสร้างเครื่องวาดภาพ 2 มิติ โดยควบคุมจาก Arduino" ซึ่งได้รับคัดเลือกไปแสดงในงาน Maker Party 2018 Chiang Mai เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้

โดยภายในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมการแข่งขันมากมายรวมไปถึงการสาธิตและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาแต่ละสถาบัน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร
เนื้อหาจาก : https://chiangmaimakerparty.com/


คลังรูปภาพ : Maker Party 2018 Chiang Mai


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา