โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ


ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

  ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching  “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” >> อ่านต่อ


สัมมนา IPMart Connext 2024 : เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ขอเชิญร่วมสัมมนา IPMart Connext 2024 : เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาภายในวันที่10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล SDGs
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกำกับ ดูแลข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โร... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ.ประจำหอพัก)
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รับสมัครอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2567 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล สืบสานประเพณี พิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ศุกร์ 19 เมษายน 2567

  (วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล ซึ่งผลิตโดย ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แด่ ดร.นพดล มณีเฑียร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับใช้ในพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงาน “Social Innovation” : Learning Express (LeX2024) Projects Presentation at the Gallery Walk”
อังคาร 2 เมษายน 2567

ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงาน “Social Innovation” : Learning Express (LeX2024) Projects Presentation at the Gallery Walk”   >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

SGTH โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024 THSG วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม S2-507 อาคารวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024   โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์&n... >> อ่านต่อ


หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมรายงานความก้าวหน้าการเซ็นสัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการบำบัดอากาศด้วยหลักการเชิงไฟฟ้าสถิต
อังคาร 5 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่         หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ร่วมกับ นายสุริยัณห์ คำแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเซนต์ออโตเมชั่น จำกัด เข้าพบ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเซ็นสัญญาถ่ายทอดองค์ควา... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Creative Career Path 2024 ภายใต้โครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ CEA เชียงใหม่ (เดิม TCDC เชียงใหม่) ได้กำหนดการจัดกิจกรรม Creative Career Path 2024 สำหรับโครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content/ Media) กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) และกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 195


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา