โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี และ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 16 สิงหาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อประกาศ การแก้ไขคำนำหน้านาม ยศ ชื่อ และนามสกุล ในใบแสดงผลการศึกษา และหนังสือรับรองคุณวุฒิ พ.ศ.2560
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การแก้ไขคำนำหน้านาม ยศ ชื่อ และนามสกุล ในใบแสดงผลการศึกษา และหนังสือรับรองคุณวุฒิ พ.ศ.2560 คลิกดูรายละเอียด>> >> อ่านต่อ


ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2560
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด>> >> อ่านต่อ


รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย ๓ โครงการประจำปี ๒๕๖๑
พุธ 4 ตุลาคม 2560

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (เฟลไบรท์)               Ref: 2017/511c ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง " รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย ๓ โครงการประจำปี ๒๕๖๑ " หากผู้สนใจเข้าร่วมสมัครชิงทุนสามารถเข้าไป  Download file รายละเอียดได้จาก  www.mua.go.th &n... >> อ่านต่อ


ขอเขิญ...ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายไร้สาย มทร.ล้านนา...ประจำเดือน ตุลาคม
อังคาร 3 ตุลาคม 2560

  ลิงค์ตอบแบบสอบถาม : https://arit.rmutl.ac.th/page/แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายไร้สาย >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเพชรราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560
จันทร์ 2 ตุลาคม 2560

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการเพชรราชมงคลล้านนา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ และสังคมโดยรวม  ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในประเภทต่างๆ 6 ประเภท เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยขอเชิญชวนให้หน่วยงาน เสนอชื่อและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกส่งผลงาน ดังรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อสวพ.เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย R4T ปีงปม.2561
พุธ 27 กันยายน 2560

ทุน R4T ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research for Transfer) ภายใต้โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสหกรรมแก่อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่าน รายละเ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พุธ 27 กันยายน 2560

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560  ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เข้าสมัครจิตอาสาตามโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังขาดจิตอาสาอยู่เป็นจำนวนมาก (ร้อยกว่าคน) โดยสามารถนำบัตรประชาชนเข้าร่วมการสมัครครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2560  ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. รายละเอียดจิตอสา ==>  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 208