โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-07 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-08-07

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เข้าเยี่ยมชมและประเมินผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ RL TVET HUB
อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมอธิการบดี มทร.ล้านนา , ห้องประชุมสารภี นว.202 และโรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และผู้เชี่ยวชาญ ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (RL TVET HUB)โดยในการมาเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้มีประเด็นการแลกเปลี่ยนในด้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา