โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-23 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-08-23

วิทยาลัยฯ จัดโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และ DSKM
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพระยาล้านนาริมน้ำ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้จัดทำโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน โครงการ RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และโครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี (DSKM) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการนำร่องระดับชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการให้การต้อนรับสัสดีอำเภอดอยสะเก็ดในโอกาสเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 - 10.00 น. ที่ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับสัสดีอำเภอดอยสะเก็ด ในโอกาสเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันตรี ณรงค์ จ่าแก้ว สัสดีอำเภอดอยสะเก็ด ในการเป็นวิทยากรปร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา