โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-30 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-08-30

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดอาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคุณปิยะพร พิพัฒน์ศาสตร์ ฝ่ายเทคนิคและคุณกัญณภัทร พัดภู่ หัวหน้าทีมฝ่ายขาย ตัวแทนจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพูดคุยในเรื่องการจัดทำโครงการอบรมฯ และร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตร Lego Education ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของ STEM Education ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาเบื้... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Enjoy : Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนารองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายโครงการ Chevron Enjoy Science : RL-TVET-HUB พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องโครงการ Enjoy : Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถานประกอบการ สถานศึกษาในเครือข่าย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา