โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-15 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-01-15

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ
อาทิตย์ 15 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือเทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในงานดังกล่าวมีเกมการละเล่นให้แก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนาน มีของรางวัลแจก และยังมีการแสดงจากน้องๆ บนเวีทีอีกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับองค์กรภายในท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยฯข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.ภาพ : อ.ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICCT 2017 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาทิตย์ 15 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน International Conference on Caltural Technology หรือ ICCT 2017 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ในหัวข้อ1. A Framework of 2-step Bilingual Alignment for SMT: in Case Study of Thai-English Translation2. A Statistical Approach for Automatic Thai... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา