โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-19 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-01-19

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนาผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีโดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานในพิธี,รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงของวิทยาลัยฯ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา