โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-20 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-01-20

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA อาคาร C1 สกนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาดอยสะเก็ดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาดอยสะเก็ด มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณและสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นผู้รับมอบ และได้เดินทางไปร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ เทศบาลตำบลป่าป้อง และเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา