โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-27 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-06-27วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2017 รอบตัดสิน
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2017 รอบตัดสิน โดยผู้ที่ได้เป็นดาวประจำปีนี้ได้แก่ นางสาวรวินันท์ ม่านมุงศิลป์ ( น้องหมิว ) เตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 และ เดือนประจำปีนี้ได้แก่ นายพบธรรม มณีทอง (น้องแคมป์)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ข่าวโดย : งา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา