โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-17 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-07-17


รับสมัครนักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรมระดับ ปวส. โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการร่วม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561โดยจัดการเรียนการสอนที่ - บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี- วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดดาวน์โหลดไฟล์ Pdf ==> >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล และนายธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเป็นการแข่งขันตัวแทนระดับภาคเหนือ ประเภท ม ปลาย/ปวช. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำการแข่งขันเป็นปีแรก ซึ่งน้องๆ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา