โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-08 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-09-08

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ , อาจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชื่อดังสัญชาติเดนมาร์ก วัตถุประสงค์เพื่อให้นัก... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดย อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ , นายธนากร นามืองรักษ์ และนางสาววรรณนิพา มหาไม้ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลสำหรับการเป็นแนวทางการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งในระ... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สาระสำคัญดังนี้  พนักงานราชการผู้ใดที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป และในปีที่ผ่านมาพนักงานราชการผู้นั้นมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สามารถนำวันลาพักผ่อนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนที่นำมาสะสมต้องไม่เกิน 5 วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน 15 วันทำการ Download ประกาศ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา