โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-09-18

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐานบูรณาการร่วมกับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมเครื่องเล่นและให้ความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะโดยการจัดทำชิ้นงานในลักษณะ... >> อ่านต่อ


ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ  สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา