โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-15 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-05-15

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาระดับนานาชาติ  สิทธิบัตรด้านพลังงานชีวภาพ ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 - 11 พฤศภาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับ Korea Invention Promotion Association (KIPA) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสิทธิบัตรด้านพลังงานชีวภาพ "ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทรั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา