โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-01 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-06-01

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ
ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และ อาจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ   ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ดยการสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทิพย์พัฒน อาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา