โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-03 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-07-03

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการสารเทศฯ เชิงรุก...ปีที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) นศ.ใหม่ วทส.
อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ "แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องและควรรู้” ปีที่ ๒ แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ทั้งห... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ประกวดสื่อวีดีโอ "หัวข้อ ต้านภัยสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ภายในมหาวิทยาลัย"  ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 16,000 บาท 
อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ต้านภัยสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ภายในมหาวิทยาลัย" ชิงทุนการศึกษาร่วมมูลค่า 16,000 บาท สำหรับกติกาการเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย 1.ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น 2.สามารถส่งชื่อสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน 3.ไม่จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้การสร้างสรรผลงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ,กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 4.สื่อที่ผลิต 1 ชิ้นต้องมีความยาวอยู่ในระยะเวลา 3-5 นาที 5.ส่งผลงาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา