โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-07-11

วิทยาลัยฯ จัดประชุมย่อยโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่
พุธ 11 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดประชุมย่อยโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการขยายผลจัดการศึกษาแบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ( Work-integrated Learning )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษาและงานวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน พ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา