โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-20 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-07-20

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมสุขภาพ มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ หัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กติกาการประกวด 1.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคย เผยแพร่ลงในสื่อใดๆ และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน 1.2 เนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร หรือมีการพาดพิงเรื่องการเมือง ไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติศาสนา พระมหาก... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม C3-305 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษา เพื่อให้นักเรียนสำรวจความต้องการในด้านการศึกษาของตนเอง และยังได้รับประสบการณ์จริงในสาขาที่ตนเองสนใจ และชื่นชอบ โดยนักเรียนได... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา