โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-26 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-07-26

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ วัดป่าไผ่บ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในปีนี้นักศึกษาและบุคลากร ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดกัญจน์นิธยาราม ( ป่าไผ่-บ่อทอง ) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและบูชาเทียนพรรษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกรฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดย อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. และระดับปริญญาตรี อย่างพร้อมเพรียง การจัดพิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความเคารพครูบาอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข่าวโดย : ง... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จำนวน 19 รูป จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม   และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา