โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-08-10

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 86 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร  กวาวสิบสาม ผู้ช่วยอำนวยการด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล 86 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ  สำหรับการจัดพิธีถวายพระ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา