โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-03 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-10-03

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
พุธ 3 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง STEM & Creative Learning อาคาร C3 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วยทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมและโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยมีรุ่นพี่ วิทยาลัยฯ ให้คำแนะนำ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ อาทิ การประกอบและขับเคลื่อนหุ่นยนต์ Lego พร้อมทั้งได้ทดลอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา