โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-04 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-10-04

ผู้บริหารคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคน่านให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด อาจารย์สมภพ  พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน ในโอกาสเยี่ยมชมดูงาน และแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยฯ  โดย ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ หัวหน้าประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้บรรยายและแนะนำถึง หลักสูตรฯ ในด้านการจัดการเร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา