โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-01 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-11-01

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด อาจารย์มาลัยพร  วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ โดยในที่ประชุมมีการตอบข้อซักถาม และทางศูนย์ยังได้แนะนำสื่อ การบริการทางวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่เกษตร ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ร... >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE Xplore platform
พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับ  บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE Xplore platform  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และThe Institution of Engineering and Technology (IET) ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร์  ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE Xplore platform ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา