โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-27 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-11-27

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ)
อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ Siam Square กรุงเทพฯ อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ และ อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ) ตอน "การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาชุมชน" โดยสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับชาติ สายอาชีวะศึกษา มาครองได้เป็นผลสำเร็จ ในชื่อผล... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งในโครงการ สืบฮีตประเพณีล้ำค้า ล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สานศิลป์งานยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ ลานเอนกประสงค์ อาคาร C2 และบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าอาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 8.30 - 21.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ในโครงการ "สืบฮีตประเพณีล้ำค้า ล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สานศิลป์งานยี่เป็ง"ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี โดยในกิจกรรมช่วงเช้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา