โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-31 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-01-31

ประกาศ ! เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับ ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม) โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน ประจำปี 2562  เรื่อง เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน ประจำปี 2562 จากเดิม ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 เลื่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา