โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-02-18

นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ร่วมจิตอาสา ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาจารย์อภิชาติ ใสงาม ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมบำเพ็ญจิตอาสาในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยได้ช่วยงานในพิธีดังกล่าว อาทิ บริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุเข้าสู่พิธี , จัดโต๊ะเก้าอี้ , บริการปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ และให้บริการประชาชนที่เดินทาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา