โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-02 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2020-10-02

ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 (ฤดูร้อน-2563) ระดับ ปวช.
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้ง 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปวช. (รหัส 62) (ต.บธ. / ต.วศ. / ต.สถ.) 2. นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผศ.มนตรี เงาเดช ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ลงพื้นที่ ตำบลแม่นาจร และตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จากการร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้คณะนักวิจัยช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านชุมชน ใน  2 ประเด็นปัญหา คือ   &... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา