โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-09 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2020-10-09

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563 นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ โดยมีคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. และระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูกศิษย์ การจัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาจะ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา