โลโก้เว็บไซต์ 2020-11-09 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2020-11-09

โครงการ Betagro WiL TVET จัดการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL
จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ด้วยโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ ภายใต้โครงการ Betagro WiL TVET ในระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิงธาร จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมงานด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา