โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-02 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2021-03-02

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
อังคาร 2 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 2 มีนาคม 2564 รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" และวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและอ่านคำกล่า... >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชานอกแผน-ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563
อังคาร 2 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ขอแจ้ง อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยฯ ทุกท่าน ที่มีความประสงค์ จะเปิดรายวิชา "นอกแผน" (แก้ F) ให้แก่นักศึกษาใน "ภาคฤดูร้อน/2563" ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดนอกแผน ฤดูร้อน/63 ===> เปิดรายวิชานอกแผนฤดูร้อน/63 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา