โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-14 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-02-14

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
จันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แอดมิน เอากิจกรรมอบรมที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2565 มาประชาสัมพันธ์จ้า เรียน Online ผ่าน Zoom และกลุ่มปิด Facebook - หลักสูตรออนไลน์ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน การผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด (หลักสูตรต้นแบบของกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 18.00 น. เรียน Online ผ่าน Zoom(ไม่สามารถเรียนย้อนหลังได้) รายละเอียดเพิ่มเติม : >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรม ราชมงคลล้านนาเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16
จันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่านร่วมกิจกรรม  “ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565       เวลา 08.00 -10.00 น.พร้อมกันบริเวณสนามด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา