โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-16 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-03-16

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing ในหัวข้อ “เทคนิคงานหลังพิมพ์สำหรับเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ ให้ โดดเด่น” ในรูปแบบออนไลน์
พุธ 16 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมงาน "Lanna sharing มทร.ล้านนา   ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ Experiential Tourism เที่ยวอย่างไรให้ได้ประสบการณ์
พุธ 16 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ ทีมงาน "Lanna sharing มทร.ล้านนา   ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar >> อ่านต่อ


CRCI-2022 ประกาศเปิดรับบทความ (หมดเขต 25 เมย. 2565)
พุธ 16 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบส่งผลงานนำเสนอ I PAPER SUBMISSION คลิก รูปแบบการส่งบทความ บทความการประชุมวิชาการ (CRCi Template; Full Paper)  เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา