โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-27 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-09-27

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)
อังคาร 27 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข) สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา