โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-07 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-12-07

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEMS 2022
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ( EEAAT ) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าครั้งที่ 25 (ICEMS 2022)  จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เลอ เมอรีเดียน เชียงใหม่           ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา