โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-20 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-01-20

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
ศุกร์ 20 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และขอเชิญร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา