โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-23 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-01-23

บุคลากรวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมต้นแบบ (ไทเขิน)
จันทร์ 23 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 บุคลากรวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ ศึกษาความสำเร็จในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมต้นแบบ ในโครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรมไทเขิน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : Knowledge Management of Tai Khun Cultural Capital to Raise the Local Economy of Ban Pa Pong Community, Doi Saket District, Chiang Mai Province. โดยในอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลท... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ. 2565
จันทร์ 23 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ตามประกาศที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใน ปครป. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา