โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-03-11

วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
เสาร์ 11 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โถงอาคาร S1 ชั้น 2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษา ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานการจัดพิธี และในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา