โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-08 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-06-08

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทการจัดการศึกษาแบบ Sustainable Development Goals : SDGs
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ รู้จักหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ซึ่งในปีการศึกษา... >> อ่านต่อ


ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

         ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล ASIC ระดับ Premier จากประเทศอังกฤษ สถาบันการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พ่วง Chairman Special Awards อีก 2 รางวัล เดินหน้าพัฒนาการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยนานาชาติ          วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบรางวัล “ASIC Premier Institution” จาก Dr.Maurice Dimmo... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา