โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-26 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-06-26

ม.เกษตรศาสตร์ เชิญอบรมและสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ นักเทคโนโลยีชีวภาพ
จันทร์ 26 มิถุนายน 2566 / ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

         สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญผู้ที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ฟรี มีให้เลือก 3 หลักสูตร 1. หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 2. หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 3. หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา