โลโก้เว็บไซต์ 2024-04-23 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2024-04-23


มทร.ล้านนาจัดอบรมอาจารย์และนักวิจัย เพื่อยกระดับผลงานสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์
อังคาร 23 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัยในหน่วยบริหารวิจัย ภายใต้โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Tools) และให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใ... >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง2567
อังคาร 23 เมษายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 22 เมษายน 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อาจารย์ พนักงานมหาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ ศาลาพระ พร้อมทำการเปลี่ยนผ้าครองพระพุทธรุป แล้วสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นประจำทุกปีหลังวันสงกรานต์ จากนั้นไปยังห้องประชุมมะเกี๋ยงทำการประกอบพิธีสืบชะตา ทำบุญตักบาทพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ปลูกต้นไม้ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน รูปภาพ : ดร.พยุงศักด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา