โลโก้เว็บไซต์ ต.วศ.จัดแสดงโรงเรียนลองวิทยา 60 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ต.วศ.จัดแสดงโรงเรียนลองวิทยา 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา