โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานทางหลวงที่ 1-บ.เชียงใหม่ริมดอย-บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศึกษาดูงานทางหลวงที่ 1-บ.เชียงใหม่ริมดอย-บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 , บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยกดอยติ - เชียงใหม่) บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  อาจารย์อล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา