โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แนะแนวโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นิพนธ์งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แนะแนวจากกองพัฒนานักศึกษา และ เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา