โลโก้เว็บไซต์ wrg2019-รางวัลระดับชาติ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

wrg2019-รางวัลระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย นิพนธ์ร่วมส่งกำลังใจให้เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ณ ไดมอนด์ ฮอล ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี ร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆ นักศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา