โลโก้เว็บไซต์ ร่วมส่งกำลังใจให้เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ร่วมส่งกำลังใจให้เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1543 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ณ ไดมอนด์ ฮอล ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

ร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆ นักศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในการเข้าร่วม แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 ประเภท Innovative Robot ซึ่งได้ตีตั๋วเข้ารอบมาจากการแข่งขันระดับชาติ เพื่อเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ ประกอบไปด้วย

1. นายปัณณวรรธ ลัดดาวงค์ ตวศ.ไฟฟ้า-อิเล็ก 3
2. นายภาณุวัฒน์ แซ่โค้ว ตวศ.ไฟฟ้า-อิเล็ก 3
รางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในชื่อผลงาน "Innovative เครื่องจ่ายยา (Pill Dispensing)"
ที่ปรึกษา : อาจารย์บวรศักดิ์  สมเคราะห์

1. นายอรรณพ แซ่โค้ว ตวศ.เครื่องกล 3
2. นางสาวพราวรวี กาญจนประโชติ ตวศ.เครื่องกล 3
รางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 4 ในชื่อผลงาน "Innovative เครื่องชงนม (Milk Station)"
ที่ปรึกษา : อาจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ / อาจารย์วทัญญู ชัยยะ

และในการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำจาก เพื่อนๆ ชมรม CISAT robot และโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fablab) ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกซ้อม

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับรางวัลระดับชาติ (วันที่ 1 - 3 สิงหาคม) ที่ผ่านมา โดยเป็นการแข่งขันประเภท I-beam line tracing robot เป็นชุดประกอบหุ่นยนต์ที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานในการควบคุมการทำงาน ได้แก่
1. นายอุดมศักดิ์ คำมาเมือง ตวศ.ไฟฟ้า-อิเล็ก 2 แข่งประเภท I-beam รองชนะเลิศอันดับ 4 จากระดับชาติ
2. นายพลกฤต กำแพงทิพย์ ตวศ. ไฟฟ้า-อิเล็ก 2 แข่งประเภท I-beam ทำความเร็วได้อันดับที่ 11 จาก 168 ทีม จากระดับชาติ
ทื่ปรึกษา : อาจารย์อภิชาติ ใสงาม / อาจารย์วทัญญู ชัยยะ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธมนวรรณ จิตบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา